Het toneelgezelschap KOERCIRCUIT is opgericht onder de naam "Kasteeltheater" op 04 november 2008.
Diverse "courcircuits" verstoorden echter onze plannen en wensen. De uitstekende reacties op onze eerste productie moedigden ons echter aan om door te zetten. Daarom besloten we, vrij van welke (zaal)verplichting ook, de naam van het gezelschap te wijzigen in KOERCIRCUIT.

Naast het brengen van minder bekende toneelstukken voor een beperkt publiek, is het de bedoeling van KOERCIRCUIT om iedereen die het wenst, de kans geven om ook eens op de planken te staan. Bij grotere, meer bekende groepen, krijgen de nieuwelingen, bij gebrek aan ervaring, meestal geen kans om een rol van betekenis op zich te nemen. Die eerste ervaring kan bij ons worden opgedaan.

Het overwinnen van de drempelvrees, het beheersen van de plankenkoorts, en misschien zelfs het ontdekken van een sluimerende talent in zichzelf. Bij KOERCIRCUIT mogen we experimenteren, zowel met beginnende acteurs en/of regisseurs als met de keuze van de te spelen stukken. Uiteraard lopen we het risico van "op onze bek te gaan". Maar dat is eigenlijk een voorrecht, een uiting van onze onafhankelijkheid. Omdat we een groep vrienden zijn, wordt niemand betaald noch vergoed voor de geleverde inspanningen. Wij zijn immers van oordeel dat elke productie het resultaat is van teamwork, waarin elk lid evenwaardig is.

Als wij er als KOERCIRCUIT in slagen om meer actieve interesse in het toneel aan te wakkeren, dan is onze missie geslaagd.
Toneel heeft voor ons echter ook een sociale betekenis: niet alleen het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende actoren op en achter het podium (elke productie is immers een teamwerk), maar ook naar de gemeenschap toe. Daarom wordt bij elke productie een deel van de opbrengst geschonken aan een "goed doel".

We zijn lid van Open Doek en erkend door de Stad Gent.

de logistiek

 

wij steunen